Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri

Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri

Mutlak ret nedenleri; hakkında tescil başvurusunda bulunulmuş bir işaretin kamu düzeni ve kamu yararına ilişkin niteliğinin bir sonucu olarak TPE tarafından re’sen gözetilen, bu çerçevede ilgili kişilerin itiraz başvurularına ihtiyaç göstermeyen ve işaretin marka olarak tesciline kati biçimde mani olan nedenler olarak tanımlanabilir.

Marka KHK’nın 7. maddesinde on bir bent halinde marka tescilinde mutlak ret sebepleri gösterilmiştir. Bu sebepler daha çok kamu düzeniyle ilgilidir.

 1. Bu nedenle TPE tarafından re’sen nazara alınırlar. Tescil başvurusuna konu marka bu madde kapsamına girdiği takdirde tescil talebi reddedilir.

Marka KHK’ya göre mutlak ret nedenleri şunlardır:

 1.  5. madde kapsamına girmeyen işaretler,
 2.  Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar
 3. Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
 4. Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
 5. Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren markalar,
 6. Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,
 7. Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi’nin 2. mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek markalar,
 8. Paris Sözleşmesi’nin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanlar içeren markalar,
 9. Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar,
 10. Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
 11. Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

Bu ret nedenlerinin bir çoğu Paris Sözleşmesinin 5. mükerrer 6. maddesinden alınmıştır. Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla 3. kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

BİZE ULAŞIN

HARİTADAKİ YERİMİZ